Descarga
NIC 2 Inventarios
NIC 2 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 1.0 MB
Descarga
NIC 16 PPYE
NIC 16 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 2.1 MB
Descarga
NIC 12 Impuestos diferidos
NIC 12 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 3.6 MB
Descarga
NIC 17 Arrendamientos
Nic 17 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 2.5 MB
Descarga
NIC 18 Ingresos
NIC 18 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 3.3 MB
Descarga
NIC 19 Beneficios empleados
NIC 19 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 2.4 MB
Descarga
NIC 38 Intangibles
NIC 38 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 1.8 MB
Descarga
NIC 36 Deterioro
NIC 36 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 1.4 MB
Descarga
Nic 37 Provisiones
NIC 37 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 2.4 MB
Descarga
Nic 8 Politicas contables
NIC 8 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 772.0 KB
Descarga
Marco conceptual
Marco Conceptual.pptx
Presentación Microsoft Power Point 569.9 KB
Descarga
Nic 40 Propiedades de Inversión
NIC 40 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 1.1 MB
Descarga
NIIF 1 Presentacion primera vez
IFRS 1 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 5.5 MB
Descarga
NIC 10 Eventos posteriores
NIC 10 Leo.ppt.pps
Presentación Microsoft Power Point 581.5 KB